Vragenlijst deelnemer (Deel 2/2)

Hoe spannend zijn de volgende situaties voor je op een schaal van 1 t/m 10
(1 = niet spannend, 10 = ondraaglijk veel spanning)